Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

30. april 2019.

Izdata građevinska rešenja 2019

 

- Zaključak 351-696-2019
 

- Zaključak 351-695-2019


- Rešenje 351-683-2019


- Rešenje 351-653-2019
 

- Rešenje 351-656-2019
 

- Rešenje 351-622-2019
 

- Rešenje 351-557/2019


- Zaključak 351-555/2019


- Zaključak 351-547/2019


- Zaključak 351-530/2019


- Rešenje 351-486/2019


- Rešenje 351-498/2019
 

-  Rešenje 351-560-2019


-  Rešenje 351-553-2019


-  Rešenje 351-544-2019


-  Zaključak 351-555-2019


-  Zaključak 351-547-2019


-  Zaključak 351-541-2019


-  Rešenje 351-542-2019


-  Zaključak 351-530-2019


-  Rešenje 351-486-2019


-  Rešenje 351-548-2019


-  Rešenje 351-495/2019


-  Rešenje 351-511/2019
 

-  Rešenje 351-463/2019

-  Zaključak 351-469/2019


-  Rešenje 351-460/2019

-  Rešenje 351-472/2019


-  Rešenje 351-463/2019


-  Zaključak 351-462/2019

-  Rešenje kojim se odbacuje zahtev Istorijskog muzeja Srbije br. 351-192/19 od 04.03.2019. godine

-  Rešenje kojim se odbacuje zahtev Lubarda Žarka, br. 351-435/19 od 08.05.2019. godine

-  Zaključak o odbacivanju zahteva Stambene zajednice KLomina 24, br. 351-403/19 od 22.04.2019. godine

-  Zaključak o odbacivanju zahteva Kosnić Miljane, Kosnić Petre i Kosnić Jevrema, br. 351-402/19 od 22.04.2019. godine

-  Rešenje kojim se odbija zahtev Stambene zajednice Admirala Geprata 15, br. 351-405/19 od 12.04.19 od 12.04.2019 godine

-  Rešenje kojim se menja Rešenje Odeljenja za za građevinske i kmunalne poslove GO Savski venac, br. 351-350/19 od 17.04.2019. godine

-  Rešenje o odbacivanju zahteva Centrotekstil doo, br. 351-346/19 od 09.04.2019. godine

-  Rešenje kojim se odbacuje zahtev Mihaljević Miodraga, br. 351-349/19 od 09.04.2019. godine

-  Zaključak o odbacivanju zahteva Kosnić Miljane, Kosnić Petre, Kosnić Jevrema, br. 351-375/19 od 16.04.2019. godine

-  Rešenje kojim se odbija zahtev Bojanić Slobodana, br. 351-17/19 od 17.01.2019. godine

-  Zaključak o odbacivanju zahteva Spasić Nenada, br. 351-455/19 od 16.05.2019. godine

-  Zaključak o odbacivanju zahteva Milovanović Aleksandre, br. 351-326/19 od 09.04.2019. godine

-  Zaključak o odbacivanju zahteva Bulatović Neve, br. 351-453/19 od 16.05.2019. godine

-  Zaključak o odbacivanju zahteva Vlajčić Jovana, br. 351-438/19 od 13.05.2019. godine

-  Rešenje kojim se odobrava zahtev Stambene zajednice stambene zgrade Lomina br. 24, br. 351-415/19 od 09.05.2019. godine

-  Rešenje kojim se odobrava zahtev Isaković Vesne, br. 351-406/19 od 24.04.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Borpromet doo, br. 351-447/19 od 14.05.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev  Stojanović Vladana, br.351-384/2019 od 30.04.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Grada Beograda-Gradske uprave, br.351-407/2019 od 30.04.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Tatjane Krstić, br.351-420/2019 od 30.04.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev “XYLON” doo, br. 351-404/2019 od 30.04.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Vladana Stojanovića, br. 351-373/19 od 16.04.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Vesne Isaković, br. 351-317/19 od 04.04.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Velinke Aranđelović Đurić, br. 351-308/19 od 01.04.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Velinke Aranđelović Đurić, br. 351-284/19 od 27.03.2019. godine

- Rešenje kojim se odbacuje zahtev Rajka Oparnice, br. 351-327/19 od 03.04.2019. godine

- Rešenje o upotrebnoj dozvoli Zečević Slobodana i Dakić Aleksandre , br. 351-189/19 od 12.03.2019. godine

- Rešenje o upotrebnoj dozvoli BMC doo, br. 351-247/19 od 27.03.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Ivi Berberović Nikolić, Andrei i Urošu Nkolić, br. 351-289/19 od 28.03.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Četnik Miloradu i Četnik Milki, br. 351-102/19 od 11.02.2019. godine

- Rešenje o građevinskoj dozvoli Stojić Ranka, br. 351-274/19 od 26.03.2019. godine

- Rešenje o upotrebnoj dozvoli Hartford Investments doo br. 351-231/19 od 27.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Vladana Stojanovića br. 351-285/19 od 29.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Stambene zajednice iz Beograda, br. 351-265/19 od 22.03.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Oparnica Rajka iz Beograda, br. 351-275/19 od 21.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Velinke Arandjelović Đurić iz Beograda, br. 351-264/2019 od 21.03.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Savić Dušanke iz Beograda, br. 351-260/19 od 18.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva SRBODRVO EXPORT INPORT doo iz Beograda, br. 351-232/19 od 13.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Babić Ivana. Pravdić Aleksandra, Radonjić Ane i Lazić Aleksandra iz Beograda, br. 351-237/19 od 14.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Savić Dušanke iz Beograda br. 351-217/19 od 06.03.2019. godine  

- Zaključak o odbacivanju zahteva Tatjane Krstić iz Beograda br. 351-221/19 od 12.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Dimitrijević Dragoljuba iz Beograda, br. 351-202/19 od 11.03.2019. godine  

- Rešenje o građevinskoj dozvoli ARTBUD doo iz Beograda, br. 351-209/19 od 08.03.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Đurđević Branke iz Beograda, br. 351-208/19 od 08.03.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Stambene zajednice Stjepana Filipovića br. 37 iz Beograda, br. 351-201/19 od 08.03.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Đurđević Branke iz Beograda, br. 351-148/19 od 21.02.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Stambene zajednice u ul. Lomina 24 u Beogradu, br. 351-149/19 od 21.02.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Kostić Miloša iz Beograda, br. 351-129/19 od 19.02.2019. godine

- Rešenje kojim se odbija zahtev Obradović Jelene iz Beograda, br. 351-64/19 od 04.02.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Bojanić Slobodana iz Beograda, br. 351-66-19 od 19.01.2019. godine

- Rešenje kojim se odbija zahtev Bojanić Slobodana iz Beograda, br. 351-17/2019 od 17.01.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Đorđu Gajiću i Radomiru Gajiću iz Beograda, br. 351-1303/2018 od 6.12.2018. godine

- Rešenje kojim se odbacuje zahtev Tatjane Živković Macanović iz Beograda, br. 351-60/19 od 29.01.2019. godine

- Rešenje kojim se odbija zahtev Četnik Milorada i Četnik Milke iz Beograda, br. 351-56/19 od 28.01.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev AQUA MONT SERVICE DOO iz Beograda, br. 351-1383/18 od 10.01.2019. godine

- Zaključak o odbacivanju zahteva Žalica Natalije iz Beograda, br. 351-49/19 od 24.01.2019. godine

- Rešenje o upotrebnoj dozvoli Neve Bulatović iz Beograda, br. 351-1397/18 od 11.01.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava  zahtev Republici Srbiji br. 351-1394/18 od 09.01.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev BLUE CODE TEAM doo iz Beograda, br. 351-1389/18 od 08.01.2019. godine

- Rešenje kojim se odobrava zahtev Todorović Milorada iz Beograda, br. 351-1395/18 od 09.01.2019. godine

 

Top