Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

24. decembar 2013.

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE u postupku javne nabavke male vrednosti dobara: Nabavka alata i mašina za obavljanje zanatske delatnosti za ekonomsko osnaživanje kroz dohodovne aktivnosti namenjene porodic

Top