Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

23. oktobar 2013.

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE u postupku javne nabavke male vrednosti dobara-Nabavka ,isporuka i instalacija dodatne opreme za zaštitu staklene površine od sunca u projektu povećanja energetske efikas

Top