Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

08. januar 2014.

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE u postupku javne nabavke velike vrednosti dobara:Nabavka računarske opreme za potrebe Osnovnog javnog tužilaštva

Top