Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

07. decembar 2018.

JAVNI KONKURS UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU

JAVNI KONKURS

UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU


Osnovne informacije


Utvrđuje se da će za potrebe Gradske opštine Savski venac u 2018. godini biti sufinansirani programi i projekti udruženja iz budžeta Gradske opštine Savski venac iz oblasti:


Kultura i kulturno-umetnički amaterizam


Raspisanim Javnim pozivom, Gradska opština Savski venac će sufinansirati programe/projekte u visini od 700.000,00 dinara, koji su u skladu sa Planom razvoja kulture (2.1.2 Podrška i podsticaj afirmaciji kulturnog amaterizma, 5.3.1 Unapređenje inkluzije marginalizovanih grupa, 2.2.2 Afirmisanje kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga), a koji imaju za cilj:
1.    Podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
2.    Amatersko, kulturno i umetničko stvaralaštvo, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
3.    Kulturno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom;
4.    Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija;

Minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan iznos 300.000,00 dinara.
Predlozi programa/projekata moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti i sa naznakom:

„Prijava za Javni konkurs udruženjima za sufinansiranje programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu, Komisiji za izbor programa i projekata udruženja, za program/projekat iz oblasti KULTURE sa napomenom – NE OTVARATI“.

Predlozi programa/projekata sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju u dva primerka u štampanoj formi i na CD-u ili USV-u, na pisarnicu Gradske opštine Savski venac, Kneza Miloša br. 69 ili poštom na adresu:
Grad Beograd, Gradska opština Savski venac, 11 000 Beograd, Kneza Miloša br. 69.
Predlog programa/projekata za koji je prijava poslata u više od jedne koverte  neće biti uzeta u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Svi učesnici konkursa se mogu informisati o konkursu i rezultatima konkursa na zvaničnoj internet stranici i portalu e-Uprava.

Učesnici javnog konkursa mogu preuzeti  konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice Gradske opštine Savski venac : www.savskivenac.rs.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 011/2061-766 ili slanjem elektronske pošte na zeljskin@savskivenac.rs.

 

Tekst Javnog konkursa

Obrazac prijave

Obrazac predloga projekta

Top