Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

13. avgust 2019.

JAVNI KONKURS UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU

JAVNI KONKURS

UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU

da dostave

PREDLOGE PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI: SOCIJALNA INKLUZIJA I RAZVIJANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI ZA 2019. GODINU

 

I               „ Letnji dan u prirodi“ –  programi za starije sugrađane sa teritorije Gradske opštine Savski venac (poboljšanje socijalnog položaja i svakodnevnog života starijih sugrađana kroz različite vidove korišćenja slobodnog vremena i provođenja letnjih dana u prirodi).

Ukupan iznos za sufinansiranje programa iz oblasti „ Letnji dan u prirodi“ –  programi za starije sugrađane sa teritorije Gradske opštine Savski venac je 2.950.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 100.000,00 dinara, a maksimalan 900.000,00 dinara.

Predlozi programa mojaju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

„Prijava za Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu, Komisiji za izbor programa i projekata udruženja građana, za program iz oblasti: Socijalna inkluzija i razvijanje socijalnih usluga u zajednici, sa napomenom – NE OTVARATI“.

 

Predlozi programa/projekata sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju u dva primerka u štampanoj formi i na CD-u, na pisarnicu Gradske opštine Savski venac, Kneza Miloša 69, ili poštom na adresu:

Gradska opština Savski venac, Ulica kneza Miloša 69, 11000 Beograd,.

Predlog programa/projekata za koji je prijava poslata u više od jedne koverte  neće biti uzeta u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Svi učesnici konkursa se mogu informisati o konkursu i rezultatima konkursa na zvaničnoj internet stranici i Portalu e-Uprava.

Učesnici Javnog konkursa mogu preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice Gradske opštine Savski venac: www.savskivenac.rs

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 011/2061-766 ili slanjem elektronske pošte na zeljskin@savskivenac.rs
 

Obrazac prijave ::..
Obrazac predloga projekta ::..
Teks konkursa .pdf ::..

 

Top