Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

07. decembar 2018.

JAVNI KONKURS UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU

JAVNI KONKURS

UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU


da dostave


PREDLOGE PROGRAMA I PROJEKATA ZA POTREBE IMPLEMENTACIJE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE IZ OBLASTI:

I.    Besplatni program za učenje stranih jezika (učenje stranih jezika u trajanju od 5 meseci/engleski, nemački, ruski jezik)

II.    Organizovanje besplatnih radionica u prirodi za mlade (edukacija u oblasti ekologije i zaštite životne sredine)

Ukupan iznos za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz oblasti pod:

I.    Besplatni program za učenje stranih jezika je 1.000.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan 1.000.000,00 dinara.
II.    Organizovanje besplatnih radionica u prirodi za mlade je 700.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan 700.000,00 dinara.

Predlozi programa moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti i sa naznakom:
„Prijava za Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta GO Savski venac za 2018. godinu, Komisiji za izbor projekata i programa udruženja građana, za Program iz oblasti pod:

I.    Besplatni program za učenje stranih jezika (učenje stranih jezika u trajanju od 5 meseci/engleski, nemački, ruski jezik)
II.    Organizovanje besplatnih radionica u prirodi za mlade (edukacija u oblasti ekologije i zaštite životne sredine)

sa napomenom – NE OTVARATI“.

NAPOMENA :
Na zapečaćenoj koverti potrebno je naznačiti samo izabranu oblast za koju se dostavlja predlog programa ili projekta.

Predlozi programa se dostavljaju u dva primerka u štampanoj formi i na CD-u, na pisarnicu gradske opštine Savski venac ili poštom na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Savski venac, 11 000 Beograd, ul. Kneza Miloša br. 69.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno zaključno sa 21.12.2018. godine.

Svi učesnici konkursa se mogu informisati o rezultatima konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine.

Učesnici javnog konkursa mogu preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju sa zvaničnog internet sajta : www.savskivenac.rs

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona, 011/7151-853, ili slanjem elektronske pošte na savskivenackzm@gmail.com

 

Tekst Javnog konkursa

Obrazac prijave

Obrazac predloga projekta

Top