Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

11. jul 2019.

JAVNI KONKURS UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA GO SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU – Kancelarija za mlade

JAVNI KONKURS

 

UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA GO SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU – Kancelarija za mlade

 

 

da dostave

 

PREDLOGE PROGRAMA I PROJEKATA ZA POTREBE IMPLEMENTACIJE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE IZ OBLASTI:

I               Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva (edukacija)

Ukupan iznos za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz oblasti pod:

 

I               Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva je 1.000.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan 1.000.000,00 dinara.

Predlozi programa moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti i sa naznakom:

„Prijava za Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta GO Savski venac za 2019. godinu, Komisiji za izbor projekata i programa udruženja građana, za Program iz oblasti pod:

 

I               Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva (edukacija)

sa napomenom – NE OTVARATI“.

 

NAPOMENA :

Na zapečaćenoj koverti potrebno je naznačiti samo izabranu oblast za koju se dostavlja predlog programa ili projekta.

Predlozi programa se dostavljaju u dva primerka u štampanoj formi i na CD-u, na pisarnicu gradske opštine Savski venac ili poštom na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Savski venac, 11 000 Beograd, ul. Kneza Miloša br. 69.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno zaključno sa 25.07.2019. godine.

Svi učesnici konkursa se mogu informisati o rezultatima konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine.

Učesnici javnog konkursa mogu preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju sa zvaničnog internet sajta : www.savskivenac.rs

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona, 011/7151-853, ili slanjem elektronske pošte na savskivenackzm@gmail.com

 

Obrazac prijave ::..
Obrazac predloga projekta ::..
Teks konkursa .pdf ::..

Top