Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

06. decembar 2018.

JAVNI KONKURS UDRUŽENJIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU

JAVNI KONKURS

UDRUŽENJIMA  ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU

 

da dostave

 

PREDLOGE PROJEKATA I PROGRAMA IZ OBLASTI ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE


pod I Razvoj ekološke svesti (u skladu sa Akcionim planom od značaja za zaštitu životne sredine na području gradske opštine Savski venac, oblast prioriteta 6.)

Ukupan iznos za sufinansiranje projekata /programa iz oblasti pod I Razvoj ekološke svesti je 800.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan 300.000,00  dinara.
Predlozi projekata/programa moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti i sa naznakom:
„Prijava za Javni konkurs udruženjima za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu, Komisiji za izbor projekata i programa udruženja, za projekat/program iz oblasti pod  I Razvoj ekološke svesti sa napomenom – NE OTVARATI“  

Predlozi projekata/programa sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju u dva primerka u štampanoj formi i na CD-u, na pisarnici Gradske opštine Savski venac ili poštom na adresu:
Grad Beograd, Gradska opština Savski venac, 11 000 Beograd, Ulica kneza Miloša br. 69.

Rok za podnošenje predloga projekata/programa je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Svi učesnici konkursa se mogu informisati o konkursu i rezultatima konkursa na zvaničnoj internet stranici, oglasnoj tabli Gradske opštine Savski venac i portalu e-Uprava.
Učesnici javnog konkursa mogu preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju sa zvaničnog internet sajta : www.savskivenac.rs ;
Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem kontakt telefona  011/ 2061-709.

 

 

Tekst Javnog poziva 

Obrazac prijave

Obrazac predloga projekta

 

Top