Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

07. septembar 2020.

Kabinet predsednika

     Kabinet predsednika GO Savski venac,
     kontakt telefon 2061-769

 

     NADLEŽNOSTI KABINETA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE OPŠTINE

Kabinet predsednika/predsednice Gradske opštine obavlja sledeće poslova:
 

-    stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove vezane za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika/predsednice i zamenika predsednika/predsednice Gradske opštine, koji se odnose na predstavljanje Gradske opštine u odnosu prema pravnim i fizičkim licima, drugim opštinama, organima Grada; 
-    pripreme za radne i druge sastanke predsednika/predsednice i zamenika predsednika/predsednice Gradske opštine; 
-    praćenja aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine Gradske opštine; 
-    prijema stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku/predsednici i zameniku/zamenici predsednika/predsednice Gradske opštine; 
-    raspoređivanja akata i predmeta koji se odnose na predsednika/predsednicu i zamenika/zamenicu predsednika/predsednice Gradske opštine; 
-    vođenja dokumentacije u vezi sa aktivnostima predsednika/predsednice i zamenika/zamenice predsednika/predsednice Gradske opštine; 
-    pripreme materijala o kojima odlučuje predsednik/predsednica Gradske opštine; 
-    poslove protokola predsednika/predsednice i zamenika/zamenice  predsednika/predsednice Gradske opštine; 
-    davanja mišljenja o zakonitosti pravnih akata Skupštine Gradske opštine i Veća Gradske opštine; 
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

 

Top