Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

31. januar 2023.

KONAČNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA - ZAMENA SPOLJNIH PROZORA I VRATA I DRUGIH TRANSPARENTNIH ELEMENATA TERMIČKOG OMOTAČA SA ODGOVARAJUĆIM TERMIČKIM SVOJSTVIMA PREMA NEGREJANIM PROSTORIJAMA, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE

Komisija za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Gradske opštine Savski venac, na  10. sednici održanoj dana 27.01.2023. godine, u skladu sa članom 28. stavom 3.  Pravilnika o dopuni pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalolimetara, cirkalacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinasiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća jp 1/22, broj I-03-06-7.16/2023 od 25.01.2023. godine i  u skladu sa članom 27. a, Pravilnika o dopuni pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti jp 1/22, broj I-03-06-7.15/2023 od 25.01.2023. godine, i Odluke o prenosu sredstava namenjenim za solarne kolektore u korist sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova broj I-03-06-7.19/2023 od 27.01.2023. godine, utvrđuje:  

D O P U N U

KONAČNE RANG LISTE

krajnjih korisnika
    

MERA 1:  zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE

Kako su sredstva opredeljena za ugradnju solarnih panela  za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalolimetara, cirkalacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinasiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, ostala neutrošena iz razloga što na objavljeni Javni konkurs Predsednika Gradske opštine Savski venac broj: I-03-6-7.448/2022 od 20.12.2022. godine, nije bilo prijavljenih učesnika, dopunama napred navedenih pravilnika omogućeno je da se neoutrošena sredstva upotrebe u okviru Javnog konkursa  za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, a po raspisanom Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova broj I-03-06-7.360/2022 od 07.10.2022. godine.    


*** Detaljnije o konkursu u tekstu konkursa u .pdf fajlu

Tekst javnog konkursa

 

 

 

Top