Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

06. februar 2014.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA postupku javne nabavke male vrednosti usluga:USLUGE GERONTO DOMAĆICE ZA SPROVOĐENJE AKCIJA ODELJENJA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI,MESNU SAMOUPRAVU I INFORMISANJE

Top