Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

22. oktobar 2013.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara-NABAVKA I UGRADNJA SA PRATEĆIM RADOVIMA UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU HODNIKA DRUGOG SPRATA DOMA ZDRAVLJA ,,SAVSKI VENAC“U PASTEROVOJ

Top