Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

11. oktobar 2013.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara-NABAVKA,ISPORUKA I INSTALACIJA DODATNE OPREME ZA ZAŠTITU STAKLENE POVRŠINE OD SUNCA U PROJEKTU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Top