Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

25. februar 2014.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara:NABAVKA ALATA I MAŠINA ZA OBAVLJANJE ZANATSKE DELATNOSTI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI NAMENJENE PORODICAMA IZ

Top