Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

05. decembar 2013.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara:Nabavka i ugradnja sa pratećim radovima uređaja za klimatizaciju hodnika drugog sprata Doma zdravlja ,, Savski venac,u Pasterov

Top