Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

29. novembar 2013.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara:NABAVKA MATERIJALA ZA SPRAVLJANJE NAPITAKA ZA POTREBE BIFEA GO SAVSKI VENAC

Top