Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

12. septembar 2013.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke velike vrednosti :Nabavka automobila putem finansijskog lizinga za potrebe gradske oštine Savski venac i potrebe Doma zdravlja „Savski venac“

Top