Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

25. jul 2013.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara: Nabavka i ugradnja sa pratećim radovima kasetnih klima uređaja za klimatizaciju hodnika drugog sprata Doma zdravlja

Top