Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

16. decembar 2019.

PREDLOG LISTE VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU ZA KANCELARIJU ZA MLADE

 


LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU ZA KANCELARIJU ZA MLADE

 


pod I Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac

 

I    Komisija za izbor projekata i programa udruženja građana utvrdila je Predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata/programa po Javnom konkursu od 27.11.2019. godine:

 


LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA/ PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA  ZA OBLAST

pod I     Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac

      II    Komisija je jednoglasno usvojila da se iz oblasti pod I sufinansira osam  projekat/program, i to:

•    Uduženje „Centar za posebno sposobne“, ul. Diljska 18/7, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 84 boda, u iznosu od 150.000,00 dinara.
•    Udruženje „BEUM“, ul. Gavrila Principa 43, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 83,16 boda, u iznosu od 120.000,00 dinara.
•    Udruženje „Prvi korak“, ul. Bul. Despota Stefana 36/6, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 83 boda, u iznosu od 395.000,00 dinara.
•    Udruženje „Zdravo mladi“, ul. Deligradska 25, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 82,5 boda, u iznosu od 330.000,00 dinara.
•    Udruženje „Solidarna zajednica“, ul. Bul. kneza Aleksandra Karađorđevića 54, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 82 boda, u iznosu od 400.000,00 dinara.
•    Udruženje „Omladinska unija“, ul. Ljubinke Bobić 17/15, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 82 boda, u iznosu od 450.000,00 dinara.
•    Udruženje „Drug nije meta“, ul. Bul. Mihaila Pupina 165e, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 81,66 boda, u iznosu od 80.000,00 dinara.
•    Udruženje „Centar za podizanje kapaciteta društva - MOZAIK“, ul. Balkanska 34, za projekat/program Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 81,16 boda, u iznosu od 400.000,00 dinara.

   III    Na Predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata i programa učesnici konkursa mogu izjaviti prigovor, u roku od osam  dana od dana objavljivanja na internet stranici Gradske opštine Savski venac (www.savskivenac.rs), Portalu e-uprava i oglasnoj tabli.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Savski venac na adresu: Gradska opština Savski venac, ul. Kneza Miloša br. 69, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata i programa udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu iz oblasti KANCELARIJA ZA MLADE“ pod I Edukativne radionice za podizanje nivoa bezbednosti mladih na teritoriji GO Savski venac.

 

Predlog liste vrednovanja .PDF

 

 

 

 

 

Top