Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

07. avgust 2019.

Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA:Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40.07.08.2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40.07.08.2019

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40, 2.9.2019.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40, 2.9.2019.

Informacija o odgovorima na postavljena pitanja i pojašnjenjima u postupku javne nabavke Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40, 5.9.2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA:Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40, 16.9.2019

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM  UGOVORU:Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40, 07.10.2019

ODLUKA O IZMENI UGOVORA:Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac,jn.br.2019/40, 12.02.2020

Top