Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

02. mart 2020.

Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA:Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,02.03.2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,02.03.2020

INFORMACIJA O ODGOVORIMA NA POSTAVLJENA PITANJA:Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,09.03.2020

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE:Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,09.03.2020

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA:Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,09.03.2020

INFORMACIJA O ODGOVORIMA NA POSTAVLJENA PITANJA  BR.2 :Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,10.03.2020

ODLUKA O DODELI UGOVORA:Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,17.03.2020

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:Nabavka materijala za održavanje higijene u kancelarijama i prostorijama zgrada GO Savski venac, JN br. 2020/5,02.04.2020

Top