Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

26. jun 2020.

NABAVKA USLUGA EKO PATROLE ZA POTREBE GO SAVSKI VENAC, JN.BR.2020/23

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA:NABAVKA USLUGA EKO PATROLE ZA POTREBE GO SAVSKI VENAC,  JN.BR.2020/23, 26.06.2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:NABAVKA USLUGA EKO PATROLE ZA POTREBE GO SAVSKI VENAC,  JN.BR.2020/23, 26.06.2020

ODLUKA O DODELI UGOVORA:NABAVKA USLUGA EKO PATROLE ZA POTREBE GO SAVSKI VENAC,  JN.BR.2020/23, 30.07.2020

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU: NABAVKA USLUGA EKO PATROLE ZA POTREBE GO SAVSKI VENAC,  JN.BR.2020/23, 12.8.2020

Top