Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

28. februar 2022.

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu

Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za upravu

Odeljenje za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i izborna prava

Savski venac
 

                                                            OBAVEŠTENJE

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga , uverenja o državljanstvu i predavanje zahteva za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju vrši se u aneksu zgrade opštine Savski venac, Kneza Miloša 69 u vremenu od 08-14 časova svakog radnog dana.
 

Prijava beba vrši se od 08-14 časova, kao i prijem stranaka svakog radnog dana
 

Telefon za informacije:
od 08h-11h 2061-707  i  2061-715;
od 11h-14h 2061-728 i  2061-730

 

 

Top