Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

11. januar 2023.

Normativna akta

- Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu
- Odluku o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
-Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
-Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu
-Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
- Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
- Odluku o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu
- Pravilnik o uslovima i načinu na koji GO Savski venac može primati donacije

- Odluka o završnom računu GO Savski venac za 2020. godinu

- Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu

- Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Savski venac

- Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Gradske opštine Savski venac za 2021 - 2022. godinu

- Pravilnik o javnim nabavkama 2021

- Izveštaj o radu Uprave Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

- Poslovnik Veća Gradske opštine Savski venac

- Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu sa Kadrovskim planom Uprave

- Akcioni plan od značaja za zaštitu životne sredine na području GO Savski venac

- Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Savski venac

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi GO Savski venac

- Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

- Pravilnik o javnim nabavkama Gradske opštine Savski venac - jul 2020.

- Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

- Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu

- Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

- Plan razvoja kulture Gradske opštine Savski venac za period od 2020. do 2022. godine

- Odluka o izmirenju obaveza nastalih po osnovu zakupa poslovnog prostora koji se nalaze na teritoriji GO Savski venac i koji su u javnoj svojini Grada Beograda

- Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu sa Odlukom o izmeni kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

- Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu sa kadrovskim planom Uprave

- Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Savski venac

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac

- Odluka o načinu finansiranja poslova u oblasti predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja iz sredstava budžeta Gradske opštine Savski venac

- Odluka o održavanju saobraćajnih površina u javnom korišćenju unutar bloka koje su u javnoj svojini na području Gradske opštine Savski venac

- Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa za period od 2019. do 2023. godine

- Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Savski venac

- Statut GO Savski venac (pdf 526KB)

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac

- Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019

- Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2018

- LISTA Upravni postupak

- Politika kvaliteta Uprave Gradske opštine Savski venac

- Poslovnik Skupštine Gradske opštine Savski venac

- Odluka o budžetu za 2019. godinu sa kadrovskim planom Uprave i Pravobranilaštva

- Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta

- Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji GO Savski venac

- Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji GO Savski venac - Grafički deo

- Stalno otvoreni javni poziv za ustupanje autorskih prava na delima Isidore Sekulić

- KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC  - 25. 04.2018. godine

- Odluka o Upravi 30.11.2016

- Pravilnik o rasporedu radnog vremena u Upravi Gradske opštine Savski venac

- Obrasci Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju  potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Politika upravljanja ljudskim resursima

- Obaveštenje o ZUP-u

- Odluka o osnivanju fondacije "Mijodrag Stanojević"

- Odluka o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Savski venac

- Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u skupštini gradske opštine Savski venac

- Akcioni plan za mlade gradske opštine Savski venac

- Odluka o načinu finansiranja nadležnosti iz oblasti školstva i dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta gradske opštine Savski venac

- Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

- Sistematizacija

Top