Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

31. decembar 2018.

Normativna akta

Normativna akta

- Odluka o budžetu za 2019. godinu sa kadrovskim planom Uprave i Pravobranilaštva

- Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta

- Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji GO Savski venac

- Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji GO Savski venac - Grafički deo

- Stalno otvoreni javni poziv za ustupanje autorskih prava na delima Isidore Sekulić

- Program razvoja sporta na teritoriji Opštine Savski venac za period od 2016-2018. godine

- KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC  - 25. 04.2018. godine

- IZVEŠTAJ O RADU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Pravobranilaštvu Gradske opštine Savski venac od 23.6.2017

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke - 08 05 2017

- Pravilnik o rasporedu radnog vremena u Upravi Gradske opštine Savski venac

- IZVEŠTAJ O RADU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2016. GODINU

- Odluka o Upravi 30.11.2016

- Odluka o izboru projekata socijalne inkluzije

- Izveštaj komisije za izbor programa projekata udruženja građana za oblast - Socijalna inkluzija i razvijanje socijalnih usluga u zajednici

- Rešenje o odobravanju godišnjih programa i visini sredstava za realizaciju programa u oblasti sporta

- Rešenje o odobravanju posebnih programa i visini sredstava za realizaciju programa u oblasti sporta

- Predlog Odluke o odobravanju godišnjih programa u oblasti sporta

- Predlog Odluke o odobravanju posebnih programa u oblasti sporta

- Rešenje o obrazovanju žalbene komisije gradske Opštine Savski venac

- Pravilnik o rasporedu radnog vremena u Upravi Gradske opštine Savski venac

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

- Obrasci Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju  potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području GO Savski venac

- Lista-upravni postupak, jul 2017

- Politika upravljanja ljudskim resursima

- Pravilnik o rasporedu radnog vremena

- Obaveštenje o ZUP-u (pdf 63KB)

- Statut GO Savski venac (pdf 526KB)

- Poslovnik Skupštine gradske opštine Savski venac(pdf 471KB)

- Poslovnik o radu veća gradske opštine Savski venac(pdf 332KB)

- Odluka o osnivanju fonda "Isidora Sekulić"(pdf 33KB)

- Odluka o osnivanju fondacije "Mijodrag Stanojević"(pdf 53KB)

- Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u upravi gradske opštine Savski venac(pdf 674KB)

- Odluka o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Savski venac(pdf 33KB)

- Odluka o pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac(pdf 287KB)

- Odluka o osnivanju javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski venac"(pdf 233KB)

- Odluka o prenosu poslovnog prostora i kiosaka kojim gazduje gradska opština Savski venac na gazdovanje JP "Poslovni prostor Savski venac"(pdf 17KB)

- Odluka o postupku izdavanja poslovnih prostorija u zakup JP "Poslovni prostor Savski venac"(pdf 86KB)

- Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u skupštini gradske opštine Savski venac(pdf 67KB)

- Akcioni plan za mlade gradske opštine Savski venac(pdf 1.5MB)

- Lokalni ekološki akcioni plan gradske opštine Savski venac(pdf 541KB)

- Lokalni akcioni plan zapošljavanja gradske opštine Savski venac za 2013. godinu(pdf 119KB)

- Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine(pdf 1150KB)

- Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Savski venac(pdf 91KB)

- Odluka o obrazovanju komisije za rodnu ravnopravnost(pdf 70KB)

- Strategija razvoja socijalne zaštite gradske opštine Savski venac 2011-2015.godine(pdf 450KB)

- Odluka o načinu evidentiranja organizovanja poslova održavanja stambenih zgrada i merama za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada na području gradske opštine Savski venac(pdf 275KB)

- Odluka o načinu finansiranja nadležnosti iz oblasti školstva i dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta gradske opštine Savski venac(pdf 310KB)

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke pdf(1128KB)

- Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac pdf(538KB)

- Odluka o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana iz budžeta gradske opštine Savski venac pdf(377KB)