Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

06. avgust 2013.

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA javne nabavke male vrednosti dobara Nabavka i ugradnja sa pratećim radovima kasetnih klima uređaja za klimatizaciju hodnika drugog sprata Doma zdravlja "Savski venac" u Pa

Top