Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

22. januar 2014.

Obaveštenje o obustavi postupka u postupku javne nabavke male vrednosti dobara:Nabavka alata i mašina za obavljanje zanatske delatnosti za ekonomsko osnaživanje kroz dohodovne aktivnosti namenjene porodic

Top