Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

27. decembar 2013.

Obaveštenje o obustavi postupka u postupku javne nabavke male vrednosti dobara:NABAVKA MATERIJALA ZA SPRAVLJANJE NAPITAKA ZA POTREBE BIFEA GO SAVSKI VENAC

Top