Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

14. avgust 2019.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/36

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU  ZA ZAŠTITU PRAVA:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/36,14.08.2019

Top