Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

11. decembar 2018.

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove,kontakt telefon 2061- 827

•    Kažić Neda - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
     E-mail: kazicn@savskivenac.rs

•    Mihailović Mirjana - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
•    Marjanović Sofija - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
•    Jovanović Predrag - savetnik - stambeni poslovi
 

   Odsek za imovinsko-pravne poslove

•    Madić Nada - šef Odseka za imovinsko-pravne poslove - samostalni savetnik
•    Bradonić Dubravka - savetnik - poslovi vođenja zbirki isprava
•    Budimirović Jasmina - mlađi savetnik – imovinsko stambeni poslovi

 


    NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA IMOVISNKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE


     Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove vrši sledeće poslove:

-    vršenje upravno-pravnih poslova koji se odnose na eksproprijaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta i objekata i administrativni prenos;
-    vođenje postupaka po ranije utvrđenim nadležnostima u postupcima utvrđivanja prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini;
-    izuzimanja neizgrađenog Gradskog građevinskog zemljišta, poništaja rešenja o izuzimanju, započetih a neokončanih postupaka iz oblasti nadziđivanja, pretvaranja i pripajanja zajedničkih prostorija u stanove i stambeni prostor;
-    vođenje postupaka po zahtevima stranaka za poništaj rešenja o eksproprijaciji i administrativnom prenosu;
-    na osnovu akta Gradonačelnika/Gradonačelnice, u ime i za račun Grada, sprovodi postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, za davanje u zakup, odnosno otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada radi izgradnje objekata do 800 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine, kao i postupak davanja u zakup odnosno otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada neposrednom pogodbom radi legalizacije objekata do 800 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine;
-    sprovođenje postupaka sporazumnog određivanja naknade po pravosnažnosti rešenja o izuzimanju, odnosno eksproprijacije nepokretnosti;
-    izrade i zaključivanja aneksa ugovora o otkupu;
-    izdavanje potvrde o isplati otkupne cene stana u celosti;
-    evidentiranja opštinske imovine i prikupljanje dokumentacije za uknjižbu nepokretnosti Gradske opštine;
-    upravno pravne postupke u vezi sa iseljenjem bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije stambenih i stambeno poslovnih zgrada;
-    registracija stambenih zajednica;
-    prikupljanje arhivske dokumentacije u vezi sa restitucijom;
-    izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.

Top