Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

25. novembar 2021.

Odeljenje za inspekcijske poslove

       Odeljenje za inspekcijske poslove

Kontakt  telefon:  2061-791
e-mail: inspekcija@savskivenac.rs


•    Kojić Zorica - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
      E-mail: kojicz@savskivenac.rs

•       Krstić Dušica - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
     
      Odsek komunalne inspekcije

•       Prpić Sretna - savetnik - komunalni inspektor
•       Malenov Dušica - savetnik - komunalni inspektor
•       Veselinov Milan - savetnik - komunalni inspektor
•       Stefan Ćetković - savetnik - komunalni inspektor
•       Vukašin Nikšić - savetnik - komunalni inspektor
•       Đeković Ivana – savetnik - upravno-pravni poslovi

 

      Odsek za izvršenje

•     Vučković Aleksa – mlađi savetnik za poslove izvršenja


NADLEŽNOSTI ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Odeljenje za inspekcijske poslove  vrši sledeće poslove:

 -   vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada;

-    vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti;

-    vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odluka o komunalnom redu, uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na teritoriji grada Beograda, uslovima i načinu postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograd, oglašavanju na teritoriji grada Beograda, radnom vremenu ugostiteljskih objekata, radnom vremenu zanatstva i trgovine, držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kućnom redu u stambenim zgradama, odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda;

-    predlaže plan izvršenja rešenja komunalne inspekcije;

-    sprovodi postupak izvršenja;

-    izdaje potvrde iz službene evidencije;

-    prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;

-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove i skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

Top