Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

05. novembar 2020.

Odeljenje za ozakonjenje objekata

    

        Odeljenje za ozakonjenje objekata,
Kontakt  telefon:   2061-732; 
e-mail: ozakonjenje@savskivenac.rs;


•    Šibalić Marina - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
      E-mail: sibalicm@savskivenac.rs

     

•       Krstić Dušica - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi

  Odsek za ozakonjenje objekata

•       Đurašković Dragana – šef Odseka za ozakonjenje objekata - samostalni savetnik
•       Nedić Milenko - savetnik - upravno-pravni poslovi
•       Stakić Aleksandar - savetnik za upravno-pravne poslove
•       Pivaljević Nevena - savetnik - upravno-pravni poslovi
•       Vučinić-Čanković Svetlana   - savetnik - za tehničke poslove
•       Ivanović Vesna - nameštenik - daktilograf


      NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA OZAKONJENJE OBJEKATA

     Odeljenje za ozakonjenje objekata vrši sledeće poslove:

-    donosi rešenje o ozakonjenju objekata do 400 m2 bruto razvijene građevinske površine i jedan primerak pravosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove ozakonjenja objekata, u skladu sa odredbama  Zakona o ozakonjenju objekata;
-    vodi službenu evidenciju o pokrenutim postupcima za ozakonjenje, kao i o izdatim rešenjima o ozakonjenju i objavljuje ih u elektronskom obliku, koji je dostupan za javnost;
-    dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra;
-    dostavlja konačna rešenja o ozakonjenju objekata građevinskoj inspekciji;
-    izdaje potvrde iz službene evidencije;
-    prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove i skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

Top