Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

07. decembar 2018.

Odeljenje za inspekcijske poslove i izvršenja

     Odeljenje za inspekcijske poslove i izvršenja, kontakt telefon 2061-782, e-mail: inspekcija@savskivenac.rs

•    Šibalić Marina - načelnica Odeljenja - samostalni savetnk

•    Krstić Dušica - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
•    Ivanović Vesna - nameštenik - daktilograf
 

      Odsek komunalne inspekcije

•    Kojić Zorica – šef Odseka komunalne inspekcije
•    Prpić Sretna - savetnik - komunalni inspektor
•    Malenov Dušica - savetnik - komunalni inspektor
•    Veselinov Milan - savetnik - komunalni inspektor

 

      Grupa poslova za izvršenje

•    Nedić Milenko - savetnik - upravno-pravni poslovi
•    Pivaljević Nevena - mlađi savetnik - upravno-pravni poslovi
•   Atlagić Dragan – mlađi savetnik – poslovi izvršenja

     NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I IZVRŠENJA


      Odeljenje za inspekcijske poslove i izvršenja vrši sledeće poslove:

-    vršenje inspekcijskog nadzora nad korišćenjem objekata, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru;
-    vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti, odluku o komunalnom redu, održavanje stambenih zgrada, kućni red u stambenim zgradama, oglašavanje, održavanje i čišćenje javnih površina, uslove i način postavljanja privremenih i pokretnih objekata, kontrolu uslova i načina držanja domaćih životinja, isticanja radnog vremena, čišćenja septičkih jama;
-    sprovođenje postupka izvršenja;
-    predlaganje programa uklanjanja objekata;
-    predlaganje plana izvršenja rešenja komunalne inspekcije;
-    izdavanje potvrda iz službene evidencije;
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

Top