Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

02. avgust 2022.

Odeljenje za javne nabavke

Odeljenje za javne nabavke, kontakt telefon 2061-740

- Janković Mirjana - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
  E-mail: jankovicm@savskivenac.rs


- Cvetković Ivana - savetnik - poslovi javnih nabavki
- Petrinović-Đolović Jasna - mlađi savetnik - poslovi javnih nabavki
- Lazarević Ranka - viši referent- administrativni poslovi u postupku javnih nabavki
- Tanasković Bojana - viši referent- administrativno-kancelarijski poslovi
- Živanović Svetlana - nameštenik - daktilograf

 

   Grupa poslova za IT:
- Milanović Dušan - savetnik - sistem inženjer
- Stojnić Nemanja - savetnik - sistem inženjer

- Kravljanac Nemanja - savetnik - sistem inženjer


NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA JAVNE NABAVKE

    Odeljenje za javne nabavke vrši sledeće poslove:

-   poslove javnih nabavki u smislu Zakona o javnim nabavkama za potrebe Gradske opštine koji se odnose na:
-   planiranje javne nabavke;  
-   sprovođenje postupka javne nabavke; 
-   izrada konkursne dokumentacije; 
-   izrada akata u postupku javne nabavke; 
-   izrada ugovora o javnoj nabavci; 
-   praćenje izvršenja javne nabavke kao i sve druge poslove koji su povezani sa postupkom javne nabavke; 
-   saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki;    
-   poslove formiranja, ažuriranja i rada sa bazama podataka za potrebe Uprave Gradske opštine u celini; 
-   održavanja i razvoja jedinstvenog informacionog sistema za potrebe Gradske opštine; 
-   stručne koordinacije, saradnje, organizacije i rada na uvođenju i korišćenju savremenih informacionih tehnologija; 
-   stručnih konsultantskih usluga kod izbora hardvera, softvera i aplikativnih rešenja za potrebe Gradske opštine; 
-   pružanja sistemske podrške korisnicima personalnih računara kao i koordinacija prilikom sistemskog održavanja, 
-   poslove u vezi sa protivpožarnom zaštitom, kao i poslove bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih u skladu sa zakonom,
-   praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa,
-   obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

Top