Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

01. mart 2023.

ODLUKA o izboru projekata/programa iz oblasti – Kancelarija za mlade

ODLUKU
o izboru projekata/programa iz oblasti – Kancelarija za mlade

 

I        Organizovanje edukativnih programa i radionica (programi iz oblasti kulture, umetnosti, učenja stranih jezika i pripremne nastave iz matematike i srpskog jezika i književnosti za upis u srednju školu, za učenike osmog razreda sa teritorije Gradske opštine Savski venac)

II     Promocija zdravih stilova života (podizanje nivoa svesti i motivisanje  mladih o zdravim navikama i stilovima života)
I
USVAJAJU SE Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu, Konačna rang lista projekata/programa koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu, Komisije za izbor projekata i programa udruženja građana  i čine sastavni deo Odluke.
II
UTVRĐUJE SE Konačna rang lista i ista je sastavni deo Odluke.

III
Na osnovu Odluke doneti Rešenje o dodeli sredstava i zaključiti Ugovor o sufinansiranju projekata/programa sa izabranim podnosiocem u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke.

U skladu sa napred navedenim, Komisija je donela  konačnu rang listu krajnih korisnika:

Konačna rang lista .pdf

Top