Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

10. septembar 2019.

ODLUKA o izboru projekata/programa iz oblasti – Kancelarije za mlade

Predsednica  Gradske opštine Savski venac, na osnovu člana  37. i 39. statuta Gardske opštine Savski venac („Sl. list grada Beograda“ br. 45/08, 18/10. 33/13, 36/13 i 66/16), u skladu sa članom 18. Odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Savski venac („Sl. list grada Beograda“, broj 100/2018) i člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje postupka dodele sredstava udruženjima iz budžeta Gradske opštine Savski venac, br. 06-2-44.3/2018-I-02 od 15.11.2018. godine , uz pozitivno mišljenje Veća, sa 36. sednice, održane dana 04.09.2019. godine donela je:

 

 

ODLUKU

o izboru projekata/programa iz oblasti – Kancelarije za mlade

 

 

I               Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva

 

I

USVAJAJU SE Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu, Predlog konačne rang liste projekata/programa koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu, Komisije za izbor projekata i programa udruženja građana  i čine sastavni deo Odluke.

II

UTVRĐUJE SE konačna rang lista i ista je sastavni deo Odluke.

 

III

Na osnovu Odluke doneti Rešenje o dodeli sredstava i zaključiti Ugovor o sufinansiranju projekata/programa sa izabranim podnosiocem u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke.

 

DOSTAVITI:

  • Komisiji za izbor projekata i programa udruženja građana
  • Odeljenju za projekte razvoja
  • Kancelariji za mlade
  • Arhiva

 

Odluka sa konačnom rang listom .pdf ::..

Top