Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

11. septembar 2018.

ODLUKA O IZMENI UGOVORA:Uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, opreme i mobilijara za igru i rekreaciju i druge urbane opreme i mobilijara (dečje igralište) u ulici Koste Glavinića na KP 11102/1 KO Savski venac, jn 2017/56

Top