Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

12. jun 2020.

ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADE

ODLUKA o sufinansiranju projekata na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade

I

USVAJA SE  Konačna rang lista projekata broj 35-1/2020 od 12.06.2020.godine doneta od strane Komisije za sprovođenje konkursa za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade, koja je sastavni deo Odluke.

Odluka

Top