Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Gradska opština

16. oktobar 2020.

Odluke skupštine opštine

OBJAVLJENI AKTI SA 1. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
•    
REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O
PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENICE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    
REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA, KADROVSKA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE SU IZABRANI

•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC        

 

OBJAVLJENI AKTI SA 2. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
•    
REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENICI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU

•    REŠENJA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJA O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 3. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PREDLOGE

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, URBANIZAM, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST          

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA INVESTICIJE, BUDŽET I FINANSIJE

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, INVALIDSKU I BORAČKU ZAŠTITU

•    REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O O IZMENAMA ODLUKE O LOKALNOM OMBUDSMANU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

Top