Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Gradska opština

11. januar 2023.

Odluke skupštine opštine

OBJAVLJENI AKTI SA 1. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
•    REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENICE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA, KADROVSKA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE SU IZABRANI

•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC        


OBJAVLJENI AKTI SA 2. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
•    REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENICI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU

•    REŠENJA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJA O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC


OBJAVLJENI AKTI SA 3. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PREDLOGE

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, URBANIZAM, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST          

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA INVESTICIJE, BUDŽET I FINANSIJE

•    REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, INVALIDSKU I BORAČKU ZAŠTITU

•    REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O O IZMENAMA ODLUKE O LOKALNOM OMBUDSMANU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC


OBJAVLJENI AKTI SA 4. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

•    ODLUKA O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

•    ODLUKA O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA  USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA  USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“


OBJAVLJENI AKTI SA 5. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“


OBJAVLJENI AKTI SA 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA  SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 7. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI  VENAC ZA 2021 – 2022. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU  IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2020. GODINU

•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2020. GODINU

 

OBJAVLJENI AKTI SA 8. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

•    ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ U BEOGRADU

•    REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI STATUTA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ U BEOGRADU


OBJAVLJENI AKTI SA 9. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 10. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:


•    ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    REŠENJE O O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE I SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

 

OBJAVLJENI AKTI SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:


•    ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRANA
•    REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
•    REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

 

OBJAVLJENI AKTI SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
 

•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

 

OBJAVLJENI AKTI SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:


•    ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

 

OBJAVLJENI AKTI SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:


•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU  IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2021. GODINU
•    POSLOVNIK SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 15. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:


•    ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
•    ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU SA IZMENAMA KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

 

OBJAVLJENI AKTI SA 16. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 

•   ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O IZBORU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANICE UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 17. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 

•   ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
•   REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA, KADROVSKA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PREDLOGE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

 

OBJAVLJENI AKTI SA 18. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 

•   REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
•   ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•   ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU
•    REŠENJE O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

 

 

 

Top