Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

18. decembar 2019.

ODLUKU O IZBORU PROJEKATA/PROGRAMA IZ OBLASTI – TURIZAM

 

ODLUKA
o izboru projekata/programa iz oblasti – Turizam


                    I    Turistički potencijal Gradske opštine Savski venac


I

USVAJAJU SE Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu, Konačne rang liste projekata/programa koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu, Komisije za izbor projekata i programa udruženja građana  i čine sastavni deo Odluke.

II

UTVRĐUJE SE Konačna rang lista i ista je sastavni deo Odluke.

III

Na osnovu Odluke doneti Rešenje o dodeli sredstava i zaključiti Ugovor o sufinansiranju projekata/programa sa izabranim podnosiocem u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke.

 

Tekst Odluke sa Konačnom rang listom .PDF

Konačna rang lista .DOCX

 

 

 

 

Top