Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Arhiva

24. jul 2019.

Odobren projekat međuopštinske saradnje

Odobren projekat međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije odobrilo je sredstva u visini od 27.000 švajcarskih franaka gradu Beogradu i gradskim opštinama Vračar, Savski venac i Zvezdara za realizaciju projekta „Uspostavljanje međuopštinske saradnje u cilju osnivanja Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji” u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016–2019”.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje međuopštinske saradnje između grada Beograda, grada Novog Sada  i gradskih opština Vračar, Savski venac i Zvezdara u cilju osnivanja zajedničke službe „Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji”.

Osnivanjem ovog servisa, koji je namenjen osobama sa invaliditetom, unaprediće se pružanje usluga, odnosno organizacija rada, poboljšati kvalitet usluga, uz efikasniju alokaciju budžetskih sredstava (jeftinija uprava), a što je najznačajnije biće povećana dostupnost i pristup informacijama primenom standarda pristupačnosti i uvođenjem novih pristupačnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Top