Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Arhiva

08. mart 2019.

Održana javna rasprava povodom nacrta Strategije održivog razvoja Gradske opštine Savski venac

Održana javna rasprava povodom nacrta Strategije održivog razvoja Gradske opštine Savski venac

U svečanoj sali Gradske opštine Savski venac danas je održana javna rasprava povodom nacrta Strategije održivog razvoja Gradske opštine Savski venac za period od 2019. do 2023. godine.

 

Nacrt Strategije predstavili su Radana Bodiroga-Avramović, pomoćnica predsednice opštine Savski venac i predsednica Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Gradske opštine Savski venac, Dejan Remetić, rukovodilac izrade navedenog strateškog dokumenta i Tamara Vukov, učesnica u izradi Strategije održivog razvoja.

 

U predstavljanju Nacrta Strategije održivog razvoja Gradske opštine Savski venac za period od 2019. do 2023. godine, akcenat je stavljen na značaj izrade krovnog strateškog dokumenta GO Savski venac i na osnovne oblasti koje su detaljno objašnjene i obrazložene, uz predložene naredne korake. Takođe, naglašeno je da je Strategija održivog razvoja proizvod saradnje lokalne samouprave i civilnog sektora, na čiju inicijativu se i pristupilo izradi strategije. Široka participacija svih zainteresovanih strana je obezbeđena time što su Radnu grupu za izradu Strateškog plana razvoja Gradske opštine Savski venac, pored članova Veća opštine Savski venac i zaposlenih u Upravi GO Savski venac, činili i eksperti sledećih organizacija nevladinog i privatnog sektora: „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“, „U mreži“ i „Smart Eight Bitz“.

 

Odbornik Skupštine opštine Savski venac Milan Avramović je istakao da je Strategija održivog razvoja Gradske opštine Savski venac za period od 2019. do 2023. godine napisana na profesionalan način, uz napomenu da Gradska opština Savski venac nije imala krovni strateški dokument od 2015. godine. On je dodao da će Gradska opština Savski venac nakon usvajanja Strategije održivog razvoja od strane Skupštine GO Savski venac moći da aplicira za dobijanje projektnih sredstava iz većeg broja fondova.

 

Javnoj raspravi su pored zainteresovanih građana prisustvovali zaposleni u Upravi GO Savski venac, koji su u prethodnom periodu svojim komentarima unapredili nacrt Strategije održivog razvoja.