Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Arhiva

17. decembar 2019.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM PREDLOGA BUDŽETA GO SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM PREDLOGA BUDŽETA GO SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU

U svečanoj sali opštine danas je održana javna rasprava povodom Predloga budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu. Javnu raspravu, kojoj su prisustvovali predstavnici javnih ustanova sa teritorije Savskog venca i zainteresovani građani, vodio je  zamenik predsednice opštine Zoran Kocić  sa načelnicom Odeljenja za finansije Mirjanom Janković.

 

Zamenik predsednice otvorio je raspravu i dao reč načelnici Odeljenja za finansije, koja je

iznela podatke o obimu sredstava za opštu potrošnju budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu, koji iznosi 518.465.112 dinara, što sa planiranim sredstvima iz ostalih izvora  od 63.300.000, čini ukupan obim sredstava  od 581.765.112 dinara. U predstavljanju Predloga budžeta za 2020. godinu, akcenat je stavljen  na prioritetne oblasti (osnovno obrazovanje, razvoj sporta i omladine, socijalna i dečija zaštita, kultura, turizam i zaštita životne sredine).

Kao i u prethodnoj godini osnovni prioritet predstavlja poboljšanje uslova za rad i boravak dece u obrazovnim ustanovama, te su predlogom budžeta za narednu godinu predviđena sredstava  za prevoz, ishranu i pratioce u prevozu dece sa posebnim potrebama koja imaju prebivalište na teritoriji Savskog venca, kao i za tekuće popravke i hitne intervencije u obrazovnim ustanovama. Predlogom budžeta za narednu godinu predviđena su i sredstva za sprovođenje odgovorne socijalne politike. Sredstva su opredeljena za socijalnu pomoć, za podršku humanitarnim organizacijama i za podršku starijim licima. Značajna sredstva opredeljena su za podsticanje dece i mladih na bavljenje sportom, razvoj kulture i razvoj turizma.

 

Posebno je istaknuto  da su, u skladu sa Odlukom o promeni Statuta grada Beograda i Odlukom o promeni Statuta Gradske opštine Savski venac , gradskoj opštini dodeljene nove nadležnosti i to: da vrši održavanje i druge poslove na saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka koje su u javnoj svojini, u skladu sa programom koji donosi nadležni organ opštine; donosi Plan javnog zdravlja za područje opštine koji je usklađen sa Planom javnog zdravlja za teritoriju Grada; obezbeđuje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja na svom području i obrazuje Savet za zdravlje opštine; stara se i obezbeđuje sredstva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade u skladu sa zakonom i Odlukom Skupštine grada. Za finansiranje pomenutih nadležnosti Predlogom budžeta za 2020. godinu predviđena su sredstava u iznosu od 30 miliona dinara.

    

Mirjana Janković, načelnica Odeljenja za finansije, je detaljno govorila o rasporedu korišćenja sredstava, koji se vrši po programima, programskim aktivnostima, projektima i u okviru razdela, uz napomenu da se budžet prikazuje na programski način. Svaki pojedinačni razdeo budžeta je posebno obrađen njemu pripadajućim programima, programskim aktivnostima i projektima. Dodatno su predstavljeni i tačni iznosi koji su predlogom Odluke o budžetu za 2020. godinu opredeljeni za određene programske aktivnosti i projekte, uz obrazloženja tih iznosa.

 

Na Predlog budžeta nije bilo zamerki, a prisutni su naročito pozitivno reagovali na veća izdvajanja za obrazovanje i sport, uz zahvalnost Gradskoj opštini Savski venac što prepoznaje te oblasti.

 

Zamenik predsednice Zoran Kocić istakao je, da će se GO Savski venac truditi da uradi najviše što je moguće, naravno, u skladu sa  nadležnostima koje su utvrđene Statutom opštine.

Predlog Odluke o budžetu za 2020. godinu, odbornici Skupštine Gradske opštine Savski venac razmatraće na sednici zakazanoj u utorak , 24. decembra, u 16 časova. 

 

Top