Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

03. jun 2020.

Održavanje programa za budžet, računovadstvo, plate osnovna sredstva, stambeni fond i finansije, JN br. 2020/20,-

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA: Održavanje programa za budžet, računovadstvo, plate osnovna sredstva, stambeni fond i finansije, JN br. 2020/20,-

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:Održavanje programa za budžet, računovadstvo, plate osnovna sredstva, stambeni fond i finansije, JN br. 2020/20,-

ODLUKA O DODELI UGOVORA:Održavanje programa za budžet, računovadstvo, plate osnovna sredstva, stambeni fond i finansije, JN br. 2020/20,-09.06.2020.godine

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:Održavanje programa za budžet, računovadstvo, plate osnovna sredstva, stambeni fond i finansije, JN br. 2020/20,-30.06.2020.godine

Top