Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

27. jun 2019.

Usluge čišćenja zgrada Gradske opštine Savski venac u ul. Kneza Miloša br.47,br.69 i br.99 , JN 2019/34

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 27.06.2019.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 27.06.2019.

ODLUKA O DODELI UGOVORA 9.7.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:Usluge čišćenja zgrada Gradske opštine Savski venac u ul. Kneza  Miloša br.47,br.69 i br.99 , JN 2019/34, 24.07.2019

ODLUKA O IZMENI UGOVORA:Usluge čišćenja zgrada Gradske opštine Savski venac u ul. Kneza  Miloša br.47,br.69 i br.99 , JN 2019/34, 31.12.2019

Top