Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Arhiva

15. novembar 2021.

POZIV GRAĐANIMA ZA ZAJEDNIČKO PLANIRANJE BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

POZIV GRAĐANIMA ZA ZAJEDNIČKO PLANIRANJE BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

U toku je postupak pripreme nacrta budžeta GO Savski venac za 2022. godinu. Pozivamo građane sa teritorije opštine da učestvuju u planiranju i dostave svoje predloge o pioritetnim programima i projektima koji su od posebne važnosti za poboljšanje kvaliteta života stanovnika na teritoriji opštine Savski venac.

 

Predlozi se podnose pisanim putem u koverti i sa naznakom: „Poziv  građanima za zajedničko planiranje budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu“– koji se  predaju na pisarnici Gradske opštine Savski venac, Kneza Miloša 69  ili elektronskim putem na: info@savskivenac.rs

 

Potrebno je obavezno naznačiti tačno prebivalište pošiljaoca, kao i ime, prezime i telefon osobe za kontakt.

 

Rok za dostavljanje predloga je do 30. novembra 2021. godine.

Top