Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

17. decembar 2013.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara: Nabavka i održavanje softverskih modula za poslovno izveštavanje i elektronsko bankarstvo za potrebe Doma zdravlja Savski venac

Top