Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Gradska opština

17. januar 2019.

Pravobranilaštvo

     Pravobranilaštvo GO Savski venac obavlja poslove zaštite imovinskih prava i interesa Gradske opštine Savski venac. Pravobranilaštvo  je zakonski zastupnik opštine i njenih organa u svim sporovima i postupcima pred sudovima i ostalim organima, a u vezi zaštite imovinskih prava i interesa opštine, njenih organa, organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta opštine. Pravobranilaštvo daje mišljenja u postupcima koji se vode pred opštinskim organima u kojima može biti povređen interes opštine.

Odluka o Pravobranilaštvu ::..

Pravilnik o upravi u pravobranilaštvu GO Savski Venac  ::..


Dragiša R. DOBRIĆ – pravobranilac Gradske opštine Savski venac
E-pošta: dobricd@savskivenac.rs
Telefon: 011/2061-894, 011/2061-911
Biografija ::..

 

Nenad LJ. PRELIĆ - zamenik pravobranioca

email>prelicn@savskivenac.rs

kon. tel. 2061.735

 

Biografija: Rođen 1963 godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1990 godine. Pravosudni ispit položio 1993 godine. Od 1984 do 1986 novinar radio INDEX 202. Od 1990 do 1992 advokatski pripravnik. Od 1993 do 1999 advokat. Od 2000 do 2002 novinar na radiju 5 EBI Australija. Od 2003 do 2004 direktor preduzeća Grand-Top doo. Od 2004 do 2008 načelnik opštinske uprave GO Savski venac. Od 2008 do 2015 sekretar GO Savski venac. Od 2015 zamenik pravobranioca GO Savski venac. Član Etičkog odbora Insitut za rehabilitaciju u Beogradu.

 

 

Dubravka PETKOVIĆ RADEKA - zamenik pravobranioca

email>radekad@savskivenac.rs

kon. tel. 2061.891

 

Biografija: Rođena 1961 god. u Zadru. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1984. Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1989 do 1991 sudija Opštinskog suda u Biogradu na moru. Od 1991 do 2001  direktor pravnog sektora u preduzeću Centroprom ad Beograd. Od 2001 do 2016 godine na funkciju javnog pravobranioca GO Savski venac. Od 2016 na funkciji zamenika pravobranioca   GO Savski venac. Završila specijalističke studije za budžet i budžetsku kontrolu Udata, majka četvoro dece

 

 

Dražen MAJSTOROVIĆ - zamenik pravobranioca

email>majstorovicd@savskivenac.rs

kon.tel. 2061.891

 

Biografija: Rođen 1959 u Kninu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1983. Pravosudni ispit položio 1984 godine. Od 1984 do 1987 pripravnik, referent za zastupanje. Od 2007 do 2010 sekretar GO Savski venac. Od 2010 do 2014 zamenik pravobranioca GO Voždovac. Od 2014 do 2018 pravobranilac GO Zemun. 2018 imenovan za zamenika pravobranioca GO Savski venac. Oženjen, otac dvoje dece

 

Tatjana MANOJLOVIĆ - zamenik pravobranioca

email>manojlovict@savskivenac.rs

kon. tel. 2061. 893

 

Biografija: Rođena 1969 u Beogradu, diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1994 godine. Pravosudni ispit položila 1996 godine. Od 1996 do 1998 stručni saradnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Od 1998 zamenik javnog pravobranioca GO Savski venac Od 2014 zamenik pravobranioca GO Savski venac. Udata, majka troje dece.

 

Dobrinka MALOVIĆ, referent u pisanici Pravobranilaštva

email>malovicd@savskivenac.rs

kon. tel. 2061. 894

 

 

Top