Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

20. avgust 2019.

PREDLOG LISTE VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA KANCELARIJU ZA MLADE

PREDLOG LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA/ PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA


Na osnovu člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, („Sl. Glasnik RS“, br.16/18), člana 17. Odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Savski venac („Sl. List grada Beograda“ br. 100/2018.), i čl. 4. Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje postupka dodele sredstava udruženjima građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac, br. 06-2-44-3/2018-I-02 od 15.11.2018. godine, Komisija za izbor projekata i programa udruženja građana po Javnom konkursu za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu za Kancelariju za mlade, utvrđuje i objavljuje:

 

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU ZA KANCELARIJU ZA MLADE

 


pod I    Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva

 

I    Komisija za izbor projekata i programa udruženja građana utvrdila je Predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata/programa po Javnom konkursu od 11.07.2019. godine:

 


II    Komisija je jednoglasno usvojila da se iz oblasti pod I sufinansira tri projekat/program, te je izabrano:

•    RFK Grafičar, ul. Vase Pelagića, Beograd,  za projekat/program Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva 84,48 boda, u iznosu od 150.000,00 dinara.
•    Udruženje Prvi korak, ul. Bul. Despota Stefana 36/6, za projekat/program Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 77,65 boda, u iznosu od 350.000,00 dinara.
•    Kreativni rajić, ul. 27, marta br. 6/24, Beograd, za projekat/program Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva, koje je nakon bodovanja imalo ukupno 84,31 boda, u iznosu od 500.000,00 dinara.

III    Na Predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata i programa učesnici konkursa mogu izjaviti prigovor, u roku od osam  dana od dana objavljivanja na internet stranici Gradske opštine Savski venac (www.savskivenac.rs), Portalu e-uprava i oglasnoj tabli.
Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Savski venac na adresu: Gradska opština Savski venac, ul. Kneza Miloša br. 69, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata i programa udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu iz oblasti KANCELARIJA ZA MLADE“ pod I Edukativne radionice iz oblasti glume i slikarstva.

 

Tekst predloga rang liste.PDF

 

 

 

 

 

Top