Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

12. jun 2019.

PREDLOG RANG LISTE SA BODOVIMA I RANGIRANJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU U OBLASTI –KULTURA I KULTURNO-UMETNIČKI AMATERIZAM

Na osnovu člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, („Sl.glasnik RS“, br.16/18), člana 17. Odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Savski venac („Sl.list grada Beograda“ br. 100/2018), i čl. 4. Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje postupka dodele sredstava udruženjima iz budžeta Gradske opštine Savski venac, br. 06-2-44-3/2018-I-02 od 15.11.2018. godine, Komisija za izbor projekata i programa udruženja po Javnom konkursu za sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu u oblasti kultura i kulturno-umetnički amaterizam, utvrđuje i objavljuje:

 

PREDLOG RANG LISTE SA BODOVIMA I RANGIRANJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU U OBLASTI –KULTURA I KULTURNO-UMETNIČKI AMATERIZAM-

 

 

Sredstva za sufinanasiranje program/projekata udruženja planirana su Odlukom o budžetu Gradske opštine Savski venac  za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od  700.000,00 dinara.

 

 

Komisija za izbor projekata i programa udruženja utvrdila je Predlog rang listi sa bodovima i rangiranjem prijavljenih projekata/programa po Javnom konkursu od 25.04.2019. godine:

 

 

PREDLOG RANG LISTE SA BODOVIMA I RANGIRANJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA/ PROGRAMA UDRUŽENJA

Top