Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Arhiva

18. jun 2020.

Projekat „Nevo Kumpania, društveno-poslovni model za integrisano i inkluzivno upravljanje otpadom za mlade“

Projekat „Nevo Kumpania, društveno-poslovni model za integrisano i inkluzivno upravljanje otpadom za mlade“

U okviru projekta „Nevo Kumpania, društveno-poslovni model za integrisano i inkluzivno upravljanje otpadom za mlade“ danas je dodeljeno 20 električnih bicikala sa prikolicom i zaštitna oprema sakupljačima sekundarnih sirovina. Električne bicikle i zaštitnu opremu uručili su predsednik Instituta za progres i saradnju regiona zapadnog Balkana Bratislav Stoiljković i član Veća Gradske opštine Savski venac Miloš Vidović.

Ova akcija deo je globalnog projekata "Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih" ukupne vrednosti 4,7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije.   

Projekat „Nevo Kumpania, društveno-poslovni model za integrisano i inkluzivno upravljanje otpadom za mlade“ sprovodi Udruženje građana “Institut za progres i saradnju regiona zapadnog Balkana” i "Arhus centar južne i istočne Srbije“, a partner na projektu je Gradska opština Savski venac.  

Cilj projekta je povećanje preduslova za samozapošljavanje Roma, kao i podizanje svesti o međusektorskoj kružnoj ekonomiji pružaocima usluga sa fokusom na mlade Rome.

ProjekatPodrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ vredan 4.7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 

Više o projektu možete saznati na www.ukljucivanjemladih.rs

 

 

Top